BOOK CLUB – SHORT BOOK “FISH”

“The past is history

The future is a mystery

Today is a gift That is why we call it the present”

ઉપરોક્ત પંક્તિ FISh – Stepen C.Laundin પુસ્તક માંથી લેવામાં આવેલ છે, અને આ પંક્તિ આપણા જીવનને પણ જાણે સાર્થક કરે છે. કોઈપણ સંસ્થામાં આજીવિકા રળનાર કર્મચારી માટે એ સંસ્થા સાથે કામ કરવું અગત્યનું અને અનિવાર્ય બની જાય છે, જે જગ્યાએ તેઓ દિવસનો મોટા ભાગનો સમય સાથે વિતાવે છે. એ સંસ્થામાં સાથે કામ કરનાર દરેક કર્મચારી પોતાના અંગત જીવનની મુશ્કેલીઓને અવગણી ને કામ કરતી હોય છે.

આ પુસ્તક માં નાયિકા મેરી તેના જીવનમાં આવેલ બદલાવ સાથે તેને મળેલ નવી જવાબદારી સાંભળવા તૈયાર થાય છે. શરૂઆતનો સમય તેના માટે ખૂબ જ વિકટ છે જેને toxic energy dump કહીને બોલવવામાં આવે છે તે છતાં ત્યાં જ રહી તે તેના લક્ષ ને પાર પડે છે.

આ પુસ્તકમાં કર્મચારી જીવનમાં ચાર અગત્યના મુદ્દા જેના પાયા પર આપણી સંસ્થાની ઇમારત અડગ ઉભી રહેલી છે – Choose your Attitude – There is always a choice about the way you do your work, even if there is not a choice about the work itself. Play Make their day Be Present આ પુસ્તક વાંચન એક આહલાદ્ક અનુભવ હતો કેમકે કર્મચારી અને સહકર્મચારી સાથેના સંબંધો કેવા હોવા જોઈએ એ જાણવા મળ્યું. જેમકે ટીમના સભ્યો ને પ્રોત્સાહન આપવું એમને કામ કરવાં માટે યોગ્ય અવકાશ આપવો જ્યાં એના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ થાય. બાળક હોય કે કર્મચારી તેમના માટે નાની પ્રવૃત્તિ પણ ક્યારેક કારગર નીવડે છે.

આ પુસ્તકમાં જે પરિસ્થિતિ દર્શાવી છે તેવી જ અમારી શાળામાં પણ અમને અમારા સંસ્થાના મોભી એટલે કે પ્રધાનાચાર્ય દ્વારા અમારી કાળજી લેવામાં આવે છે. આ પુસ્તક વાંચન દરમ્યાન એ દરેક બાબત યાદ આવી. કેમકે Fountainhead school માં કર્મચારીઓને વિચારવા અને કામ કરવા માટે વાતાવરણ આપવામાં આવે છે.

– Kunjan Gandhi

To be or not to be – Fear or no fear – Judge or do not judge

My life a roller coaster ride and don’t I enjoy this thrill that life brings to me. Not for vow of marriage I say- I do. I say – I do, to the fun and enjoyment this ride brings to me, with many ups and downs sometimes throwing me off balance yet getting back on track. Here I am again like a toddler at the door of another experience with so many inhibition, fearful to enter (The Life Class). With skepticism I dared myself into this head on. Ready to take what was going to come to me. Must not forget like any toddler how fidgety , unpredictable and unruly I was. Trying to have a say in between any conversation, commenting on any random thing, crying my heart out while sharing my experience. So much in just the span of 2 days. Must be me who made it possible or the facilitators? HMM!  I wish I could take the credit but – honesty bhi to koi chiz hoti he.

INTEGRITY we call it.

So with complete INTEGRITY I admit that this year’s Life class – Integrity ETA – was more than what I anticipated. For complete 2 days we were spell bound and in awe about exploring our own self. Experience of self revelation, self awareness , letting go what cant be done, mended or changed. Freeing myself from the shackles of fear and vulnerability. Knowing and understanding – JO BAKA PAIN (Takleef) TO REVANIJ – and moving ahead with life.

I take this opportunity to thank Urvashi Mam and Percy Sir for this experience and keeping LIFE class so LIVELY.

Your guidance will surely help this PHOENIX to rise high.

Yasmin Shaikh

The wandering soul
OF INTEGRITY ETA

એમ તે કાંઈ ડરવાનું હોય?

નવા નવા આવ્યા ફાઉન્ટન્હેડમાં, ત્યારથી જ આ લાઈફ ક્લાસ ભણવામાં જરા અનોખો રસ છે. હવે તો ત્રીજા વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો એટલે થોડું લેવલ વધતું હોય એમ લાગ્યું : ઇન્ટિગ્રીટી ક્લાસ. થોડું અલગ હતું આ વખતે. ઓનલાઇન અને એમાં ઘરે બેઠા. ઘણાંખરાં વિષયો પાર વાત થઇ. લોકો પોતાના વ્યક્તિત્વ પ્રમાણે આસપાસની પરિસ્થિતિમાં સારું કે ખરાબ, શું જુએ છે? એ તો હવે લાંબો વિષય છે. પણ શીખવા મળ્યું, ક્યાં આપણે ખોટા છીએ અને ક્યાં બીજા ખોટા છે? શું ખરેખર એ ખોટા પણ છે કે એમનો જોવાનો અંદાજ અલગ છે આપણાથી? જગ્યા ત્યારથી સવાર એ તો.
ઘણી વાતો ડર ઉપર પણ થઇ. કેટલાક વ્યાજબી અને આપમેળે આવી જતા ડર. તો કેટલાક બિનજરૂરી ટાઈમપાસ કરતા કરતા બનાવેલા નક્કામા ડર. અને આ બધા ડરવા પાછળ સચ્છાઇ શું છે એ પણ જાણવી ખુબ જરૂરી. લોકો ભૂતકાળમાં જીવતા હોય છે ક્યાં તો પછી ભવિષ્યમાં. કેમ કે કદાચ ડર ભૂતકાળના લીધે હશે ક્યાં તો ભવિષ્યના લીધે. વિચારજો ક્યારેક, “ચા” પીતા પીતા. જે હોય એ, “આઈ કેન હેન્ડલ ઈટ” કરીને જવા દેવાનું.
#Integrity_Eta

Integrity is telling myself the Truth

in Integrity LC i learn about truth. we have to live with honesty and after that there is no fear in your mind. always fear come in mind it is all about due to assumption. life is very much long and in every stage we have to go ahead with fear but we have to face that fear with honesty not with assumptions.
so in mind always keep that “I can handle it” and with this thought if we live there is no fear come. so i learned this in 2 day LC.

INTEGRITY

Be original, be transparent, be real, be openminded or many other positive words like these can be correlated with Integrity. I believe an individual should be able to see him/herself proudly in the mirror without shame that matters a lot. If we are transparent or honest to oneself then only we can be others.

Both the sessions were well planned, enjoyable, and smooth.

 

Thank you!

 

 

Life Class की सिखाई !!

“अखंडता” यह शब्द बचपन से सुना था।
सच्चाई ईमानदारी से जीना सीखा था।
सच  से सच्चाई , ईमान से ईमानदारी,
इतना ही अर्थ समझा था बड़ों से।
 वक्त गुज़रा , दिन गुज़रे,
साथ साथ अनुभव से।
कुछ मायने हमने भी गड़े।
अति से होती है दुर्गति
यह जड़ने में वर्षों लगे।
आज अखंडता की  एक और पहचान पाई !!
न सिर्फ औरों से खुद से भी इन्साफ करो भाई !!
जो होनी है वह कोई टाल नहीं सकता,
किन्तु संभवतः प्रयास करो
सच्चाई जो कभी छिप नहीं सकती
उसका डटकर सामना करो
यही है Life Class की सिखाई।
रीटा हासानी

Integrity Reflection #1 [CD]

Integrity is making sure that the things you say and the things you do are in alignment — Katrina Mayer

To be very honest, this LC for Integrity was the one I enjoyed the most. It was like a mirror session to me, to understand and introspect on ‘What kind of person I am?’ and ‘WHY I am that kind of person?’. It’s not everyday that you introspect and understand yourself, as to what kind of fears and insecurities you hold. The Integrity class gave us that opportunity to identify our fears and understand the reasons behind it. One thing that I understood and agree, was that there are certain things that are not going to be in our control, and worrying about it or fearing it is not going to do any good. As true and and as practical this may seem. This is also on the other hand equally Difficult for most of us to let go. I mean who is completely able to  ‘Let go’ their fears. I think we can’t. We can never let go our fears, but one thing that I understood is that by contemplating our fears and understanding them, we definitely sum up the courage to face and live with that fears.

Acceptance is another important thing. It took me some time to understand the level 3 fear, but when I did [or not, completely], at least I understood that it is the very nature to level 3 fear, because not everyone can identify them, these fears are the one that we are in denial with and we mostly overlook them. I have accepted and understood my level 1 and 2 fears, whereas I am still working on understand the level 3 fears.

In a nutshell, these 2 days really were some good food for thought, and the sessions were light with so many stories from each of the participants as well as the facilitators.

Chaahat Dhall,

Integrity [Eta]

Acceptance is the key

Integrity means, doing the right thing when no one is watching. I always believe you should be true to yourself and be able to face yourself because at the end because you have to face yourself rather than others. In class, I have learnt the levels of FEAR. Fear comes and it is natural but the main thing is you accepting it and moving on. I really liked the short stories that we discussed and the quote that, ‘Fear will never go away as long as you continue to grow’. So, for that you have to experiences your fear which falls on level 1 and level 2.

‘I can handle it’ is the motto that you have to keep saying it to yourself to just keep moving in life.

I am looking forward to learn more in our next sessions.

Integrity

Before attending the Integrity workshop, my definition of integrity was “Doing the right things even when nobody is watching” However after attending the workshop, I got to learn the new definition of integrity i.e You need to be true to yourself also and not just to others. It helped me in introspecting my fears, categorize into the 3 levels of fears and would definitely help me overcome the fears by the due workshop. The quote “I can handle it” which according to me means I can’t afford to stay afraid of my fears. I need to overcome them sooner or later, then why not now? The integrity class is a good blend of “7 Habits” and “Love Class” Judging others is one of the human behaviour, the behaviour of a person depends upon their beliefs, values, society they live in, upbringing, etc. So this behaviour cant be changed overnight. It takes years to change the basic mentality of a person. I would like to thank Fountainhead School for giving us the platform for personal development.

 

1 2 3 4 5